Á þessari síðu er að finna áætlanir og mat á skólastarfi í Klöppum

Mat á skólastarfi:

Mati á skólastarfi er skipt í innra mat og ytra mat.

---------------------------------------------------------------------------------------

Innra mat:

Markmið innra mats er að tryggja að starfsemi skólans sé í samræmi við lög og reglugerðir og aðalnámskrá leikskóla. Innra mat stuðlar að umbótum sem bætir skólastarfið og efli skólaþróun. Þættir innra mats fara eftir gæðaviðmiðum Akureyrar og er stöðugt í endurmati og skoðun í öllu starfi skólans.

Skýrsla innra mats vor 2023 leikskolinn klappir

Skýrsla innra mats vor 2022 leikskolinn klappir

Skýrsla um innra mat vor 2021 leikskólinn Pálmholt/Klappir

Pálmholt/klappir innra mats áætlun 2020-2024

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ytra mat:

Með ytra mati er átt við útttekt á starfsemi stofnunar sem unnin er af utanaðkomandi aðilum.

Mat á SMT skólafærni

Klappir er SMT skóli og við vinnum eftir skólafærni SMT. Í skólanum gilda ákveðnar reglur og þær eru notaðar til að kenna nemendum. Á hverju hausti koma tveir óháðir utanaðkomandi matsaðilar og taka út SMT skólafærni í Klöppum. Matsaðilarnir skila síðan skýrslu og út frá henni er gerð umbótaáætlun.

Niðurstöður set lista 2022. (væntanlegt)

Foreldrakannanir:

Nidurstodur foreldrakönnunar 2022

Starfsmannakannanir:

Niðurstöður starfsmannakönnunar (væntalegt)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gæðaviðmið

Gæðaviðmið skólans eru unnin í samræmi við Menntastefnu Akureyrarbæjar og verða innleidd á næstu þremur til fjórum árum.

Í júní ár skilar leikskólinn greinargerð um innra mat og umbótaráætlun um innra mat skólans.

Í Gæðaráði/ innra matsteymi skólans sitja hagsmunaraðilar allra sem koma að skólanum.

Í gæðaráði skólaárið 2020-2022 sitja:

Drífa Þórarinsdóttir

Áslaug Magnúsdóttir

Kristbjörg Guðmundsdóttir

Katrín Elísa Einisdóttir

Hulda Ósk Harðardóttir

Kolbrún Ólafsdóttir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vinnueftirlitið

Áhættumat klappir 2022

Áhættumat á félaglegum - og andlegum aðbúnaði 2022

Áhættumat vegna aðbúnaði þungaðra kvenna 2022

jafnréttisáætlun klappa 2021-2023

Verklag Akureyrarbæjar í einelti/áreitni og ofbeldismálum.

Áætlun um viðbrögð við áföllum og slysum 2021

Ársáætlun 2023-24 smt
© 2016 - 2024 Karellen