Símenntunaráætlun 2022-2023

Lögð er áhersla á að starfsfólk sæki sér endurmenntun auk þess sem skólinn er með áætlun um símenntun. Áfram verður haldið með nýliðafræðslu um SMT- styðjandi skólafærni og 1-2 kennarar sækja grunnnámskeið í SMT- styðjandi skólafærni. Gert er ráð fyrir trúnaðarmannanámskeiðum trúnaðarmanna FL og Einingar–Iðju sem og einum til tveimur fundum trúnaðarmanna vegna kjar

Haust 2022

SMT- styðjandi skólafærni - nýliðafræðsla

Nýjir starfsmenn

MIO

Nýliðafræðsla

Grænfáni - fræðsla

Allir starfsmenn

SMT - styðjandi skólafærni grunnnámskeið

Tveir - þrír kennarar

Barnavernd – kynning á reglum

Allir starfsmenn

UNICEf fræðsla

Allir starfsmenn

Skyndihjálp – rafrænt námskeið

Nýjir starfsmenn

Heilsueflandi skóli - fræðsla

Allir starfsmenn

1-2 trúnaðarmannanámskeið

Trúnaðarmenn FL og Einingar iðju

Vináttuverkefni barnaheilla

1 deildarstjóri – 3 kennarar

Vor 2023

SMT styðjandi skólfærni - grunnnámskeið

Tveir – þrír kennarar

1 -2 trúnaðarmannanámskeið

Trúnaðarmenn FL og Einingar-Iðju

Námskeið – Reggio og ynstu börnin - námsferð

Allir

Joga, skógarskóli, bakstur - námsferð

Skiptast niður á starfsmenn

Þessu til viðbótar og eftir því sem við verður komið eru starfsmenn hvattir til að nota endurmenntunarsjóði sem þeir hafa aðgang að. Þannig gefst tækifæri til að efla sig í starfi, ekki hvað síst gagnvart þeim þáttum sem lúta að áherslum skólans; lestri, sjálfsmynd og umhverfismennt. Rétt er að benda á að Akureyrarbær greiðir ákveðna prósentu til endurmenntunarsjóða og því sjálfsagt að nýta þann rétt eins og hægt er.

Litið er svo á að sí- og endurmenntunaráætlun sé lifandi skjal sem ekki er raunhæft að fullmóta að hausti þegar námskeiðsboð fyrir allan veturinn liggur ekki fyrir. Því verður bætt inn í þessa áætlun eftir því sem við á.


símenntun klappir 2021-2022


© 2016 - 2023 Karellen