Sérkennsla

Katrín Elísa Einisdóttir, sérkennslustjóri

Kristjana Gunnarsdóttir, leikskólasérkennari

Helga Ósk Lúðvíksdóttir, þroskaþjálfi

Herdís Júlía Júlíusdóttir, iðjuþjálfi

Fríða Rún Guðjónsdóttir, leikskólakennari

Staðsetning sérkennslu

Sérkennsla í Klöppum á sér stað bæði inni á deildum í litlum hópum en einnig í daglegu starfi þar sem börn læra meðal annars sjálfshjálp, sjálfstæði og félagsfærni.
Ef talið er að ekki sé unnt að kenna barni á fullnægjandi hátt inni á deild er hægt að nota sérstakt sérkennsluherbergi sem heitir Laupur.

Í Klöppum leggjum við eftirfarandi áherslur til grundvallar í sérkennslunni:

Skóli fyrir alla

Markmiðið er að hvert barn sé metið út frá hæfileikum sínum og finni að það tilheyri hópnum. Í skóla fyrir alla er það talinn kostur að börn séu ólík og margbreytileiki er álitinn sjálfsagður hlutur líkt og annars staðar í samfélaginu. Í slíkum hóp skapast góðar aðstæður til að vinna gegn fordómum og stuðla að víðsýni og umburðarlyndi, jafnt barna, foreldra og kennara.

Snemmtæk íhlutun
Snemmtæk íhlutun í Klöppum felur í sér að við viljum byrja strax að vinna markvisst með börnum sem við sjáum að fylgja ekki jafnöldrum sínum í þroska. Við viljum veita þeim stuðning strax í stað þess að bíða og sjá. Samstillt átak milli foreldra og kennara er grundvöllur að góðum árangri í málþroska og hegðun. Gott dæmi um snemmtæka íhlutun í Klöppum eru greiningar- og skimunartæki eins og íslenski málhljóðamælirinn, EFI-2, AEPS-listarnir, AAL-listinn, Íslenski þroskalistinn, Orðaskil, HLJÓM-2 o.fl. þar sem stuðst er við þessi mælitæki til þess að meta þörf á snemmtækri íhlutun.

Samvinna við foreldra og forráðamenn

Í Klöppum leggjum við áherslu á gott foreldrasamstarf þar sem foreldrar eru upplýstir um hvert skref sem sérkennsluteymið stígur. Ef foreldrar og/eða kennarar hafa sérstakar áhyggjur af hegðun eða þroska barnsins fer ákveðið ferli af stað. Foreldrar geta líka alltaf haft samband að fyrra bragði hafi þeir áhyggjur af einhverju, bæði við kennara barnsins, deildarstjóra eða beint við sérkennslustjóra.
Sérkennslustjóri vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta sérkennslu í skólanum og situr teymisfundi og viðtöl með þeim. Hann veitir foreldrum/forráðamönnum barna með sérkennslu stuðning, fræðslu og ráðgjöf eftir þörfum hvers og eins. Fyrsta vinnan hefst inni á deild hjá viðkomandi barni og hægt er að leita leiða hjá sérkennsluteymi ef vandinn verður mikill.

Gagnasöfnun

Þegar áhyggjur eða spurningar vakna í leikskólanum varðandi hegðun eða þroska barns er fyrsta skrefið ávallt að tala við foreldra/forráðamenn barnsins. Skoða hvernig gengur heima og í leikskólanum og ræða leiðir til úrbóta. Áður en sérkennsluteymi fer inn á deild og skoðar viðkomandi barn þarf það að fara í sjónmælingu og háls, nef og eyrnalæknis til að útiloka læknisfræðilegar ástæður fyrir hegðun barnsins. Gagnkvæm virðing skal höfð að leiðarljósi þar sem opin samskipti eru mikilvæg. Næsta skref er síðan gagnasöfnun en undir það fellur til dæmis skriflegar skráningar, myndbandsupptökur, greinargerðir og útfylling matstækja/lista ef þörf er á.

Einstaklingsnámskrár

Einstaklingsnámskrá er námskrá sem sérkennari útbýr út frá þörfum hvers barns sem þarf á að halda. Markmið námskrárinnar er að ýta undir alhliða þroska og virkni barns inn á deild en það gerir því kleift að stunda nám við sömu skilyrði og önnur börn. Námskrárnar taka mið af námsþörfum hvers og eins og auka líkurnar á að allir sem koma að þjálfun og kennslu barnsins vinni á sama hátt. Mikilvægt er að einstaklingsnámskrár byggi á styrkleikum og áhugasviði þess sem hún er búin til fyrir og að í henni komi fram þau markmið sem stefnt er að, leiðir sem hægt er að fara að markmiðunum og upplýsingar um hvernig meta eigi árangurinn.


© 2016 - 2023 Karellen